SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`kgiltig adjektiv ~t lik|­gilt·ig1helt o­intresserad om person, handling e.d. admin.psykol.JFRcohyponymhåglöscohyponymindifferentcohyponymliknöjd hon ställde sig likgiltig till för­slagethan är likgiltig för maktens sötmahon såg på honom med en likgiltig blicklikgiltig (för/till ngn/ngt/SATS)sedan 1764efter ty. gleichgültig med samma betydelse; jfr giltig 2som inte förmår väcka ngt intresse spec. om val e.d. mellan o­lika alternativ admin.psykol.SYN.synonymegal JFRcohyponymbetydelselöscohyponymointressant en helt likgiltig romande sam­talade om likgiltiga tingvad som helst ― det är mig likgiltigtvem av de båda kandidaterna som vinner är i grunden likgiltigt(ngn) likgiltig, likgiltig (för ngn)sedan 1783Ordet likgiltig har genomgått en intressant betydelseutveckling. Ursprungligen betydde det ’lika mycket värd (som ngt annat)’, dvs. det var i sig varken bra eller dåligt. Numera är en likgiltig bok en bok som inte väcker intresse, alltså en ganska dålig bok. Samma utveckling, att något som inte är över genomsnittet så småningom uppfattas som dåligt, kan man se hos orden avart och medelmåttig.