SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
likhet [li`k-äv.li´k-] substantiv ~en ~er lik·het·endet att (i visst av­seende) ha liknande egenskaper mat.zool.ljudlikhetporträttlikhetsyskonlikhetyttre likhetlikheten mellan syskonen är slåendeäv.det att ha lika rättigheter principen om likhet in­för lagenlikhet (mellan ngra), likhet (med ngn/ngt), likhet (i ngt)i likhet medlik­somi likhet med många an­dra stor­städer har Köpen­hamn problem med luft­föroreningar sedan 1587