SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`kmätigt adverb lik|­mät·igti vissa ut­tryck i överens­stämmelse med Nollsin plikt likmätigt protesterade fack­ombudet mot förlängningen av arbets­tidensedan 1544av lågty. likmetich med samma betydelse; jfr mått