SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`kna verb ~de ~t lik·nar1vara lik ngn Nollhon liknar sin morsyskonen liknar var­andra som två bärhans rufsiga hår liknade en perukäv. (om handling e.d.)vara typisk för ngn det liknar inte henne att komma för sentlikna ngn/ngtdet liknar ingentingdet är all­deles på tokdet liknar ingen­ting att behöva betala för något man inte har beställt sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanfornsv. likna; till 2lik 2jäm­föra i förklarande syfte med ngt som djupare sett på­stås vara likt före­teelsen i fråga Nollstaden har liknats vid en smält­degelmänniskans liv liknas ofta vid en vandringlikna ngn/ngt vid ngn/ngt, likna ngt vid att+V/SATSsedan 1417öppet brev utfärdat av biskop Knut i Linköping m.fl. med intyg i smädelsesak (Svenskt Diplomatarium)Subst.:liknande