SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`knande adjektiv, ingen böjning lik·nandesom är lik ngt/ngn admin.JFRcohyponymlikartad an­vänd en hammare eller något liknande verk­tyg!på liknande sätt bemöts det an­dra argumentetofta i substantivisk an­vändningde bodde på en herr­gård eller något liknandespec. i ut­tryck för att ngt är ena­stående i sitt slagdet var fantastiskt – jag har aldrig sett något liknandesedan 1838