SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`ksidig adjektiv ~t lik|­sid·igvars samtliga sidor är lika långa om polygon, särsk. triangel admin.mat.JFRcohyponymlikbent i en liksidig triangel är vinklarna lika storaäv.lika­dan på båda sidorna liksidiga täckensedan 1727