SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1li´ter substantiv ~n, plur. ~ ibl. litrar litr·arlett grund­läggande rymd­mått mot­svarande volymen av en kub med sidan 1 dm mått.literbuteljlitermåtten liter blå­bärhan drack nästan en liter mjölk om dagenbensinen kostade länge under 10 kronor liternen liter (ngt), en liter (av ngt)sedan 1837av fra. litre med samma betydelse; via medeltidslat. av grek. lit´ra ’vikt på 12 uns’ Beträffande pluralformerna litrar/liter, se meter.
2li´ter substantiv ~n litrar litr·arbutelj som inne­håller ca en liter sprit kokk.han hade en liter i portföljensedan 1900