SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lju`dlös adjektiv ~t ljud|­lössom inte ger minsta ljud i­från sig admin.JFRcohyponymdödstyst ljudlösa fot­steg på den mjuka mattanäv.som inte störs av ljud den ljudlösa nattensedan 1844