SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lju`dsymbolik substantiv ~en ljud|­sym·bol·ik·enan­vändning av (en­staka) språk­ljud som symboler för an­dra före­teelser än språkliga språkvet.ljudsymboliken visar sig i den stora frekvensen av konsonanter som ”b” och ”m” i diktens mörkare partiersedan 1890