SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lom`hörd adjektiv lomhört lom|­hör·dasom har dålig hörsel admin.med.far­mor är lite lomhörd så man måste tala högtofta till­fälligtde blev lite lomhörda av fyr­verkerietibl. bildligthan verkar helt lomhörd in­för kritiklomhörd (av ngt)sedan 1538till äldre sv. lom ’dov; lom­hörd’, sv. dial. lomma ’gen­ljuda’, lum ’dovt ljud’