SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
longör [låŋgö´r] substantiv ~en ~er long·ör·enut­draget, föga under­hållande av­snitt av skildring, före­ställning e.d. komm.longörer före­kommer, sär­skilt när författaren blandar in sina egna filosofiska reflektionersedan 1843av fra. longueur med samma betydelse, till long, lat. long´us ’lång’