SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lopp se1löpa
lopp [låp´] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en lopp·et1en­staka tävling i löpning sport.JFRcohyponymlöp 1cohyponym1åk 2 hundrametersloppstafettlopploppet av­gjordes först i spurtenäv. om an­dra hastighets­tävlingarcykelloppskidloppäv. om löpning i all­mänhetvanligen i sammansättn. anloppgatloppäv. bildligt(fritt) ut­flöde ge tårarna fritt loppdött loppo­avgjort (lopp)det blev dött lopp mellan svensken och norr­mannen köra sitt eget lopp handla helt på eget bevågutan samråd el. samarbete med andrade an­dra i gruppen sam­arbetade, men hon före­drog att köra sitt eget lopp loppet är körtallt är redan av­gjorthan drog sig ur val­kampanjen när han förstod att loppet var kört sedan 1472–86Speculum Virginumfornsv. lop, lopp ’språng; rörelse; förlopp’; trol. av lågty. lop med samma betydelse; bildat till 1löpa; jfr belopp, bröllop 2ut­sträckning av rinnande vatten­drag geogr.flodens övre loppsedan 1430–50Konung Alexander3ur­borrning av eld­rör som projektilen passerar genom mil.seseeldrör 1 ett gevär med räfflat loppsedan 18554knappast plur. fram­skridande av tid; vanligen med an­givna gränser tid.JFRcohyponymförlopp 1 tre barn föddes in­om loppet av några årett beslut väntas under dagens loppinom loppet av ngt, under ngts loppi det långa loppetöver en längre tids­periodföre­tagets satsningar på frisk­vård kommer att löna sig i det långa loppet sedan senare hälften av 1400-taletHelige Bernhards Skrifter