SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lupp substantiv ~en, plur. ~ar äv. ~er lupp·enmindre lins för måttlig förstoring optik.JFRcohyponymförstoringsglas ofta bildligt i ut­tryck för nog­grann granskningde blivande stats­rådens liv sattes under luppenalla ut­gifter granskas med lupp av revisorernasedan 1813av fra. loupe med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.