SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lynchjustis [lyn`∫-] substantiv ~en lynch|­just·is·enrätt­skipning som åsido­sätter lagen och rätts­ordningen och inne­bär ett allvarligt över­grepp mot den an­klagade jur.i den amerikanska Västern före­kom ofta folklig lynchjustis på 1800-taletsedan 1911