SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lyri´k substantiv ~en lyr·ik·enskön­litterär diktning i bunden form ofta med bestämda regler för den tekniska ut­formningen men vissa friheter betr. det språkliga uttrycks­sättet litt.vet.SYN.synonympoesi JFRcohyponymprosacohyponymdramatikcohyponymepik naturlyrikprosalyrikny­skriven lyrikhon skrev både lyrik och prosai äldre lyrik dominerar rim och fasta vers­måttibl. särsk. om poesi som ut­trycker känslor, stämningar o.d.centrallyrikhans politiska dikter kan inte kallas lyriksedan 1810av fra. lyrique med samma betydelse; jfr lyrisk