SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`nefälla substantiv ~n lånefällor låne|­fäll·an(allt­för) hög skuld­sättning spec. för en­skild person, med (risk för) in­drivning och social ut­slagning som följd ekon.låginkomst­tagare som hamnat i lånefällansedan slutet av 1980-talet