SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lång`distans substantiv ~en ~er lång|­di·stans·enlång, kraft­ödande löpsträcka från ca 2000 m och upp­åt rum.sport.JFRcohyponymkortdistanscohyponymmedeldistans långdistanslöpareäv. om lång sträcka i skridsko­sport, sim­sport m.m.äv. om lång sträcka el. långt av­stånd i all­mänhetskjutning på långdistans(på) långdistanssedan 1907