SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lång`livad adjektiv långlivat lång|­liv·adsom lever länge admin.af.med.äv. bildligt, spec.som fungerar eller är verksam länge den nya vecko­tidningen blev inte långlivadspec. äv.som stannar kvar länge han blev inte långlivad på den nya tjänstensedan 1430–50Fem Mose böckerfornsv. langlivadher