SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
långt adverb, komp. längre [läŋ´-], superl. längst 1på stort av­stånd från viss punkt rum.långt här­ifrånstaden ligger inte långt bortade satte sig långt bak i rummetäv. med riktningsbetydelse (och ibl. med viss försvagning av rumsbetydelsen)tjuvarna kom inte långt10 liter bensin räcker inte långtäv. bildligt, särsk. i ut­tryck för stor skiljaktighet mellan två stånd­punkter, resultat e.d.han står i­dag långt i­från kommunismenläget är långt i­från tillfreds­ställandedet var inte långt i­från att han lyckadesäv. för att beteckna handlings­sätt med vitt­gående följder, tanke­djup m.m.han gick för långt i sin kritikså långt kan man hålla med författarenibl. i (ofta negerade) ut­tryck för mängd i förhållande till behovtvå kilo lax räcker inte långtt – det kommer fem­ton gästergå för långtöver­skrida gränsen för vad man kan tålaproblemen med gäng­krig hade gått för långt inte ha långt kvarinte ha lång tid kvar att levahan har varit sjuk länge och har inte långt kvar nu inte på långt närinte till­närmelsevismedlems­avgifterna täcker inte på långt när drift­kostnaderna på 9 miljoner (nej,) långt därifrånsedärifrån se långt efter ngnse längtans­fullt eller tank­fullt efter ngnhan såg långt efter henne när hon gick ut ur rummet sitta långt innevara svåruppnåddlaget dominerade skott­statistiken, men segern satt långt inne så långt ngn kanså vitt ngn kanså långt hon kunde bedöma hade de handlat helt rätt sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. langt; till lång 2på stort tids­avstånd från viss tid­punkt tid.långt till­baka i tidenså långt jag kan minnas har NN och ON varit vännerdagen var redan långt fram­skridenlångt om längeefter lång (vänte)tidlångt om länge åter­upptog de kontakten; långt om länge kom beskedet att lånet inte kunde beviljas sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3i förb. med komp. mycket utstr.långt senarelångt bättresedan 1487–91Lucidarius (Svenska Kyrkobruk)