SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lång`varig adjektiv ~t lång|­var·igsom varar länge admin.tid.SYN.synonymlång 3 JFRcohyponymihållande en långvarig sjukdomen långvarig behandlingen långvarig vänskapäv. om personsom stannar länge vard.han blev inte långvarig på chefs­postensedan 1528