SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lägga om´ verb lade lagt, pres. lägger lägg·er1av­sevärt förändra in­riktning; konkret el. abstrakt Nollde lade om kursen och styrde mot söderparti­ledningen lade om partiets energi­politiklägga om ngtsedan 17052förse (skadad kropps­del) med skyddande förband med.SYN.synonymförbinda 2 vi måste lägga om såretäv. med avs. på personlägga om den skadade pojkenlägga om ngn/ngtsedan 1872Subst.:vbid1-234789omläggande, omläggning