SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1längs adverb in­till och i längd­riktningen av visst före­mål; med rörelse- el. befintlighetsbetydelse rum.SYN.synonymjämsmedsynonym1efter 3synonymutmed JFRcohyponymfram 3 de gick längs med husetdet fanns tio­tals affärer längs efter flodenäv.på längden både längs och tvärssedan 1664av ty. längs med samma betydelse, bildn. till lang ’lång’
2längs preposition in­till och i längd­riktningen av ngt före­mål; med rörelse- el. befintlighetsbetydelse utstr.SYN.synonymutmed JFRcohyponym1för 2 vägen löpte längs ravinenhan smög längs murensedan 1664