SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
läng`ta verb ~de ~t längt·arofta med prep. känna starkt inre behov av kontakt, till­stånd, verksamhet e.d. som man en tid varit utan (el. aldrig haft) psykol.de längtade efter att få träffa sin sonhon längtade intensivt efter ett eget barnalla längtade efter sommarenfolket längtade efter fredibl. med under­förstått före­mål för detta behovlängta hemlängta till havetlängta (efter/till ngn/ngt/att+V/SATS)sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. längta; gammal bildn. till lång Subst.:vbid1-235192längtande; längtan Jag längtar hem sen åtta långa år. I själva sömnen har jag längtan känt.Verner von Heidenstam, Ensamhetens tankar (i Vallfart och vandringsår, 1888)