SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`robok substantiv ~en läroböcker läro|­bok·enbok som ger (grund­läggande) kunskaper i ngt ämne och vanligen an­vänds vid under­visning bok.pedag.JFRcohyponymläsebok en ny lärobok i fysikibl. i ut­tryck för mönster­gillt genom­förandeett forehands­slag som var som taget ur lärobokenen lärobok (i ngt)sedan ca 1550