SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`romedel substantiv läromedlet, plur. ~, best. plur. läromedlen läro|­medl·etpedagogiskt hjälp­medel för direkt an­vändning i under­visningen om böcker, video­band, pedagogiska dator­program m.m. bok.pedag.läromedelsförlagläromedelsproducentett webbaserat läromedel om miljönett läromedel (i/om ngt)sedan 1805