SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sart substantiv ~en ~er läs|­art·enform som ett visst text­ställe upp­träder i i viss hand­skrift, och som kan växla när flera versioner av texten före­kommer språkvet.äv.tolkning med sin läsart lyckades hon förklara flera dunkla passager i diktensedan 1768