SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sebok substantiv ~en läseböcker läse|­bok·enbok (för skolbruk) med kortare, relativt lätt­lästa textstycken bok.pedag.JFRcohyponymlärobok Folkskolans läseboknär de hade gjort färdigt upp­giften fick de ta fram läsebokenspec. om bok som an­vänds vid den första läsinlärningensedan 1803