SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sglasögon substantiv, plur. läs|­glas·ög·on·englas­ögon som är av­sedda att an­vändas vid läsning el. annat seende på nära håll optik.hon var 55 år när hon började med läsglasögonsedan 1932