SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`väng substantiv ~en ~ar löv|­äng·en(slåtter)äng med grupper av löv­träd och buskar och vanligen blomsterrik mark­vegetation bot.de orkidérika lövängarna på Ö­land och Got­landdet arbets­krävande bruket av lövängar har nästan helt ersatts av vall­odlingsedan 1824