SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
M [em´] räkneord talet 1000 i det romerska tal­systemet Nollsedan ä. fornsv.fornsv. M; av lat. M med samma betydelse; ut­veckling ur den grek. bok­staven phi (ϕ), sanno­likt under på­verkan av begynnelse­bokstaven i lat. mi´lle ’tusen’