SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
manager [män´idjer] substantiv ~n, plur. ~ äv. ~s manag·erndirektör för (del av) före­tag e.d. Nollarb.yrk.klubbens managerhan var manager för av­delningenspec.person som sköter ekonomiska an­gelägenheter för professionell idrottare eller artist JFRcohyponymimpressario en boxare som var helt i händerna på sin managersedan 1887av eng. manager med samma betydelse, till manage ’sköta; förvalta’; av ita. maneggiare ’hand­ha; rida (en häst)’; till lat. man´us ’hand’; jfr management, manege, manér