SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
manege [-e´el.´] substantiv ~n [-e´∫en el.´∫en] ~r [-e´∫er el.´∫er] maneg·ensluten rid­bana vanligen i rid­hus pedag.scen.flickorna ledde in hästarna i manegenäv.cirkusscen äv.rid­skola kratta manegen för ngn/ngt skapa idealiska förut­sättningar för ngn/ngtderas upp­gift är att kratta manegen för turismen i om­rådet sedan 1825av fra. manège med samma betydelse; av ita. maneggio ’rid­hus; dressyr’; till lat. man´us ’hand’; jfr manager