SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
manua´l substantiv ~en ~er manu·al·en1handklaviatur på orgel el. cembalo musikJFRcohyponymklaviatur kyrkans nya orgel hade tre manualermanualen (på ngt)sedan 1743bildn. till lat. manua´lis ’manuell’, till man´us ’hand’; jfr manuell 2skriven bruks­anvisning särsk. betr. tekniken att ut­föra ngt bok.JFRcohyponymhandledning en manual för den nya skrivarenen manual (för/över ngt)sedan 1965av eng. manual med samma betydelse; till manual 1