SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ma`sugn substantiv ~en ~ar mas|­ugn·enugn för fram­ställning av råjärn (tack­järn) ur järn­malm metallurg.JFRcohyponym1hytta 1 ofta bildligt om ngt hettmasugnshettasedan 1441–47förpantningsbrev på hytta utfärdat av djäknen Laurens Olofsson i Västerås (Diplomatarium Dalekarlicum)fornsv. masughn; efter äldre ty. Massofen med samma betydelse, till Masse ’metallklump’