SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
matri´s substantiv ~en ~er matr·is·en1gjut­form för (i synnerhet) tryck­typer in­om metall­industri och (särsk. förr) tryckeriteknik bok.tekn.sedan 1648av fra. matrice med samma betydelse; av lat. ma´trix ’liv­moder; ur­sprung’; besl. med ma´ter ’moder’; jfr matrikel, matrona, mattram 2upp­sättning matematiska storheter som är ordnade i rader och kolonner mat.JFRcohyponymdeterminant sedan 1934