SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`darbeta verb ~de ~t med|­arbet·arfungera som med­arbetare arb.hon medarbetar i flera o­lika tid­skriftermedarbeta (i ngt) (med ngt)sedan 1641Subst.:vbid1-241635medarbetande