SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`darbetare substantiv ~n äv. vard. medarbetarn, plur. ~, best. plur. medarbetarna med|­arbet·ar·enperson som sam­arbetar med an­dra i visst arbete vanligen i fråga om tämligen kvalificerat arbete arb.yrk.medarbetarskapmedarbetarstabföre­tagets mång­årige medarbetare NNofta spec. om journalisttidningens ut­sände medarbetareibl. om med­lem av under­ställd personalprojekt­ledaren och hennes medarbetarengns/ngts medarbetare, medarbetare till ngnsedan 1526