SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`dborgarkonto substantiv ~t ~n med·borg·ar|­konto·nakonto in­om socialförsäkrings­systemet som den en­skilde med­borgaren i viss mån kan disponera över själv och t.ex. ta ut ett större belopp vid arbets­löshet el. studier men i gen­gäld ha kvar mindre senare i livet (t.ex. till pensionen) samh.medborgarkonton diskuterades både in­om de borgerliga partierna och social­demokratinsedan 1994