SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`ningsskiljaktighet substantiv ~en ~er men·ings|­skilj·akt·ig·het·eno­likhet i å­sikter komm.hon lämnade sin post efter meningsskiljaktigheter med styrelsenmeningsskiljaktigheter (mellan ngra), meningsskiljaktigheter (med ngn)sedan 1846