SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mid- förled som har läge i mitten av sträcka el. tids­period rum.tid.midskeppsmidvintersedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagentill fornsv. miþer ’som befinner sig i mitten’; gemens. germ. ord, mot­svarande lat. med´ius; jfr 1medel, medel-, midja, 1mitt