SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mik`rovågsugn substantiv ~en ~ar mikro·vågs|­ugn·enugn där upp­värmningen sker med mikro­vågor och där­igenom blir mycket snabb och effektiv hush.SYN.synonymmikrosynonymmikrougn sedan 1960-talet