SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1min´dre adverb, komp. mind·rei ringare mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget utstr.MOTSATSantonym1mer ett mindre gott resultatden gamla byggnaden blev mindre attraktiv efter renoveringenhon kunde inte hög­akta, långt mindre älska honomicke/inte desto mindretrots dettahan är upp­växt i en stor­stad men blev icke desto mindre tidigt intresserad av djur och natur med mindre (än att)om inteköparen vill inte ta över bo­laget med mindre än att skulden skrivs av mer eller mindrese1mer mindre vetandese2vetande sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. minne, mindre; gemens. germ. ord, besl. med lat. min´or ’mindre’, min´imus ’minst’; jfr minimum, minoritet, minska, 2minst, 1minut
2min´dre adjektiv, komp., ingen böjning mind·resom har ringare mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget admin.utstr.MOTSATSantonym2mer de mindre före­tagenhan är mindre till växten än brodernpartiet fick mindre än en tion­del av rösternaspec. vid under­strykning av myckenhet el. betydelseofta med negation inte mindre än 50 000 människor besökte ut­ställningeningen mindre än själve borg­mästarenströmmen har gått och ledningarna har spruckit – man kan bli galen för mindresedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. minne, mindre; gemens. germ. ord, besl. med lat. min´or ’mindre’, min´imus ’minst’; jfr 1mindre