SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1mobi´l adjektiv ~t mob·ilsom kan förflyttas vanligen om större före­mål admin.JFRcohyponymrörlig 1cohyponymflyttbar mobila an­läggningarmobila datorerdet mobila kontoretäv. ngt ut­vidgatmobila tjänstersedan 1752via ty., fra., av lat. mo´bilis ’rörlig’; jfr automobil, mobb, möbel, perpetuum mobile
2mobi´l substantiv ~en ~er mob·il·en1konst­verk vars effekt delvis åstad­koms genom rörelse konstvet.Calders snurrande mobiler av stål­tråd och plåt­skivorsedan 19552mobil­telefon Nollsätta på mobilenstänga av mobilenen mobil med kamerasedan 1990av eng. mobile med samma betydelse