SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
modu´l substantiv ~en ~er modul·enfast­ställt grundmått för vissa funktioner spec. om standard­mått för byggnads­konstruktioner mått.samh.JFRcohyponymenhet 3 modultegelett tjänste­rum på tre moduleräv. all­männareen trettiopoängskurs på universitetet in­delas ofta i fyra moduler om var­dera 7,5 poängäv. med försvagad måttsbetydelse(rums)enhet eller husdel hon sitter i den tredje modulen på vänster sidahusen byggdes av prefabricerade moduleräv.i sammansättn. ett mått på ett materials stelhet elasticitetsmodulsedan 1752via fra. av lat. mod´ulus ’mått­stock’; till modus