SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1motion [måt∫o´n] substantiv ~en ~er mot·ion·enformellt för­slag i beslutande församling fram­ställt av en­skild leda­mot el. grupp av leda­möter samh.JFRcohyponymproposition partimotionriksdagsmotionlägga en motionväcka en motionstå bak­om en motionbi­falla en motionav­slå en motionmotionen remitterades till ut­skottetmotioner till års­mötet ska lämnas in minst två veckor i för­vägen motion (om ngt/att+V/SATS)sedan 1791av fra. motion med samma betydelse; av samma urspr. som 2motion
2motion [måt∫o´n] substantiv ~en mot·ion·enkropps­rörelser som främjar hälsan och väl­befinnandet sport.motionspromenadbord­tennis är ut­märkt motionatt cykla till arbetet ger fin motionmånga får för lite motioni sammansättn. ofta för att an­ge begränsade el. inga tävlingsambitionermotionsklassmotionsspelaresedan 1711av lat. mo´tio ’rörelse’, till move´re ’röra; rubba’; jfr emotion, motor, promovera