SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
motionstid [måt∫o`ns-] substantiv ~en ~er mot·ions|­tid·entids­period när motioner får väckas särsk. i riks­dagen samh.tid.sese1motion riks­dagens all­männa motionstidmotionstiden hade gått ut(under) motionstidensedan 1824