SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
motive´ring substantiv ~en ~ar mot·iv·er·ing·enan­givna skäl för viss åt­gärd el. upp­fattning komm.ge en motiveringhans begäran av­slogs utan närmare motiveringhon av­böjde med motiveringen att hon inte hade tiden motivering (för/till ngt/att+V/SATS)sedan 1853