SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`tprestation substantiv ~en ~er mot|­prest·at·ion·enprestation som ut­förs som gen­svar på åt­njuten tjänst ofta i pol. samman­hangkomm.pol.som motprestation till skatte­sänkningen lovade löntagar­organisationerna åter­hållsamhet i avtals­rörelsenen motprestation (för/till ngt)sedan 1851