SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`tsträvig adjektiv ~t mot|­sträv·igsom gör visst mot­stånd mot ngn på­verkan, behandling e.d. admin.komm.SYN.synonymgensträvig JFRcohyponymobstinat en motsträvig patientäv. om handling o.d.hans motsträviga hållningäv. bildligthan kämpade med en motsträvig krag­knappmotsträvig (mot ngn/ngt), motsträvig (till ngt/att+V)sedan 1563