SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1multip´el substantiv ~n, plur. multiplar el. multipler multipl·arett hel­tal som multiplicerats med ett visst tal mat.14 och 21 är multiplar av 7en multipel (av TAL)sedan 1801av fra. multiple med samma betydelse; till lat. mul´tiplex ’mång­faldig’
2multip´el adjektiv ~t multipla multipl·aremång­faldig utstr.en salong med multipla funktionerspec. med.multipla cancereffektermultipla organskadormultipel sklerosseskleros sedan 1839